Kaisthana Samithi

vicar
R317
Rev. Renjith Oommen John

Vicar

vicar
B376
Rev. Binsu Philip

Asst. Vicar

vicar
T319
Rev. Tom John

Youth Chaplain

vicar
J001
P. C. Jacob

Lay Vice President

vicar
A119
Abraham K. Kurian

Trustee Finance

vicar
R227
Rubin Raju

Trustee Accounts

vicar
K057
Koshy Abraham

Secretary

vicar
V185
Vinod K Chandy

Lay Leader

vicar
A340
Abey Simon

Lay Leader

vicar
C044
Cherian Mathew

Mandalam Rep.

vicar
R044
Reji K Varghese

Mandalam Rep.

vicar
G056
Jolly George

Mandalam Rep.

vicar
R018
Reni P. Cherian

Assembly Rep.

vicar
M075
Manoj T Varghese

Assembly Rep.

vicar
C011
Annamma Cherian

Assembly Rep.

vicar
J159
Joy Thomas

ABC

vicar
J433
Johncy Mathew

ACC

vicar
J186
Joji K Alex

AGM

vicar
S633
Saju Varghese

AJC

vicar
S750
Shibin Tom Raju

ALK

vicar
G130
George K Alexander

BMW

vicar
G110
Georgee John

CA

vicar
R022
Roy K George

DXA

vicar
R084
Rency Cherian Mathews

DXG

vicar
A435
Anoop Varghese Mathew

IM

vicar
R048
Regy Philip

KHS

vicar
J154
Jacob Thomas

MC

vicar
Z002
Zacheria Thomas

MM

vicar
S162
Siju George Thomas

NS

vicar
S674
Sheril George

RCH

vicar
S214
Shiby Varghese Tharakan

RSQ

vicar
I023
Issac Abraham

SAN

vicar
A067
Alexander Koshy

SCS

vicar
J434
Joby George

SUC

vicar
P003
Punnoose Mathew

UAQ

vicar
J323
Joy Thankachen

Parish Mission

vicar
M002
M M Mathew

Senior Citizen Forum

vicar
M002
Mercy Mathew

Sevika Sangham

vicar
L067
Lijo Varghese Abraham

Yuvajana Sakhyam

vicar
V162
Varghese M Mathew

Parish Choir

vicar
S310
Subin Shibu

Sunday School

vicar
R066
Raju Samuel

Edavaka Vikasana Sangham

vicar
M002
Joel Mathew

Youth Fellowship (Special Invitee)