Area Prayer Groups

Abu Shagarah Choithram (ABC)

Vice President
Secretary
Mr. Roy George
R49
050-5595007
K.Samithi Rep.
Mr. Robin George Cherian
R217
055-7359515

Abu Shagarah City Centre (ACC)

Vice President
Secretary
Mr. Mammen Thomas
M229
050-7868243
K.Samithi Rep.
Mr. Johncy Mathew
J433
050-2032345

Ajman City (AJC)

Vice President
Secretary
Mr. Rony C Varghese
V26
050-6288730
K.Samithi Rep.
Mr. Jijo Michael
J442
050-6333278

Ajman GMC (AGM)

Vice President
Secretary
K.Samithi Rep.
Mr. Jacob George
J320
050-7152611

Al Khan (ALK)

Vice President
Secretary
Mr. Mathew Philip
M60
050-6748136
K.Samithi Rep.
Mr. Sunny Zachariah
S279
055-5549129

BMW Area (BMW)

Vice President
Secretary
Mr. P V Thomas
T303
050-6542463
K.Samithi Rep.
Mr. Sherry John
S592
050-3274140

Church Area (CA)

Vice President
Secretary
Mr. Jiju P Thomas
J316
050-5657219
K.Samithi Rep.
Mr. Ajo Mathew
A202
050-7002773

Dubai Al Nahda (DXA)

Vice President
Secretary
Mr. Moncy Baby
M215
050-4740988
K.Samithi Rep.
Mr. Sam Cherian
S476
055-4827804

Dubai Qusais (DXG)

Vice President
Secretary
Mr. Bijumon Samuel
B162
050-4790338
K.Samithi Rep.
Mr. Sam Philip
S249
050-2717852

Immigration Area (IM)

Vice President
Secretary
Mr. Mathew John
M210
050-9853137
K.Samithi Rep.
Mr. Solly Chacko
S248
050-3456995

Kuwait Hospital (KHS)

Vice President
Secretary
K.Samithi Rep.
Mr. Jinu John Thomas
J380
050-3983051

Mother Cat (MC)

Vice President
Secretary
Mr. Shalu Thomas
S129
050-5272004
K.Samithi Rep.
Mrs. Bindhu Mathew
M107
050-7897770

Musalla Maisloon (MM)

Vice President
Secretary
Mr. Georgekutty K M
G56
050-5864611
K.Samithi Rep.
Mr. John Varghese
J406
052-8334664

Nabba-Al Sharq (NS)

Vice President
Secretary
Mr. Frijil Roy Chacko
F8
055-4637204
K.Samithi Rep.
Mr. Sebi Zach
S377
050-4885306

Rolla Corniche (RCH)

Vice President
Secretary
K.Samithi Rep.
Mr. Jose M. Mathew
J392
050-9472114

Rolla Square (RSQ)

Vice President
Secretary
Mr. Johnson P George
J107
050-2103957
K.Samithi Rep.
Mr. Georgi Benjamin
G82
050-8621591

Sharjah Al Nahda (SAN)

Vice President
Secretary
K.Samithi Rep.
Mr. Manu M. Chacko
M258
056-2373552

Sharjah Cricket Stadium (SCS)

Vice President
Secretary
Mr. Bixen P C
B304
055-3623820
K.Samithi Rep.
Mr. Vibin Chacko
V141
050-1524394

Sharjah University (SUC)

Vice President
Secretary
Mr. Jibu Mathew
J539
052-8260137
K.Samithi Rep.
Mr. Biju Abraham
B303
055-9222384

Umm Al Quwain (UAQ)

Vice President
Secretary
K.Samithi Rep.
Mr. Sibi P. Abraham
S528
056-7466130